LADA

Tanpart Reference No

 • TNP180

Brand

LADA

Model

 • LADA 1.2 L-S-Break
 • LADA 1.3 L-S
 • LADA 1.5 L-S-Break
 • LADA 1.6 L-N
 • NIVA 1.6 4×4
 • SHIGULI VAZ 1.2 Break /1.3
 • VAZ 1.2 /1.3
 • VAZ 1.5 /1.6

Year

 • 72-86
 • 72-85
 • 72-81
 • 72-81
 • 78->
 • 72->
 • 72->
 • 78->

OEM Reference No

 • 2101-1307010
 • 2101-4197598

Tanpart Reference No

 • TNP134

Brand

LADA

Model

 • SAMARA 1.5 D

Year

 • 95-99

OEM Reference No

 • 1201-58
 • 1201-E4
 • 1201-E6
 • 9608564280
 • 6F907
 • GWP346

Tanpart Reference No

 • TNP137

Brand

LADA

Model

 • NIVA 1.9 D

Year

 • 99->

OEM Reference No

 • 1201-A8

Tanpart Reference No

 • TNP181

Brand

LADA

Model

 • LADA 1.2 L-S-Break
 • LADA 1.3 L-S
 • LADA 1.5 L-S-Break
 • LADA 1.6 L-N
 • NIVA 1.6 4×4
 • SHIGULI VAZ 1.2 Break /1.3
 • VAZ 1.2 /1.3
 • VAZ 1.5 /1.6
 • WITH BACK HOUSING

Year

 • 72-86
 • 72-85
 • 72-81
 • 72-81
 • 78->
 • 72->
 • 72->
 • 78->

OEM Reference No

 • 2101-1307010
 • 2101-4197598

Tanpart Reference No

 • TNP182

Brand

LADA

Model

 • 111 1.5
 • KALINA 1.6
 • 112 1.5

Year

 • 96->
 • 04->
 • 95->

OEM Reference No

 • 2112-1307010

Tanpart Reference No

 • TNP183

Brand

LADA

Model

 • SAMIRA 1.1
 • SAMIRA 1.3
 • SAMIRA 1.5

Year

 • 88-92
 • 88-92
 • 88-92

OEM Reference No

 • 2108-1307010.00

Tanpart Reference No

 • TNP410

Brand

LADA

Model

 • 110 2.0i

Year

 • 95->

OEM Reference No

 • 1334041
 • 1334050
 • 90443549
 • 9192370